Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Βασικά Βοηθήματα για την Βυζαντινή Ιστορία

Για τον οποιονδήποτε ερευνητή ή σπουδαστή που θέλει να ασχοληθεί με την Βυζαντινή Ιστορία είναι σημαντικό το να γνωρίζει ορισμένα βασικά έργα που θα τον βοηθήσουν στο να εξοικειωθεί με τον χώρο και να αναζητήσει περαιτέρω βιβλιογραφία , περισσότερο εξειδικεύμενη ανάλογα πάντα με τα ενδιαφέροντα του .

Ένα έργο-σταθμός στην έρευνα για το τι ήταν αυτό που αποκαλούμε σήμερα Βυζάντιο είναι το τρίτομο πόνημα του Ι.Καραγιαννόπουλου με τίτλο Ιστορια του Βυζαντινού Κράτους.

Ο πρώτος τόμος καλύπτει την Πρώιμη περίοδο από το 324 έως και το 565 μ.Χ 
Ο δεύτερος τόμος ασχολείται με την Μέση περίοδο , απο το 565 έως και το 1081 μ.Χ
Ο τρίτος και τελευταίος τόμος καλύπτει την Ύστερη περίοδο απο το 1081 ως και το 1204 οπότε η Κωνσταντινούπολη καταλαμβάνεται από τους Σταυροφόρους της Δ' Σταυροφορίας.


Εξίσου σημαντικό έργο του ιδίου είναι Το Βυζαντινό Κράτος , που σε ένα και μόνο ογκώδη τόμο πραγματεύεται ζητήματα διοίκησης , οικονομίας , στρατιωτικής και πολιτικής οργάνωσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με τρόπο κατανοητό ενώ υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία που ταξινομείται ανά κατηγορία (Στρατός , Οικονομία , Θεσμοί κ.τ.λ) Ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το επίσης τρίτομο έργο της Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου "Βυζαντινή Ιστορία" που καλύπτει την περίοδο απο 324 έως και το 1204 μ.Χ.


Στα ελληνικά ακόμη έχουν κυκλοφορήσει και οι ιστορίες μεγάλων ξένων Βυζαντινολόγων όπως :


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (3 ΤΟΜΟΙ)
1) Το τρίτομο έργο "Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους" του διαπρεπούς Georg Ostrogorsky2) Το επίτομο "Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου" του John Julius Norwich .  Καλύπτει όλη την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι και την Άλωση της Κωνσταντινούπολης απο τους Οθωμανούς το 1453

3) Το μνημειώδες έργο του A.A Vasiliev , Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που καλύπτει το ίδιο χρονικά εύρος με το αντίστοιχο του Norwich που αναφέρθηκε παραπάνω.


Όλα τα προαναφερθένα έργα είναι πολύτιμα εργαλεία για οποιαδήποτε εργασία θέλει να ξεκινήσει ο οιοσδήποτε ανεξαρτήτως επιπέδου . Άλλωστε η βάση μιας σωστής επιστημονικής εργασίας πρέπει να χτίζεται από τις γενικές ιστορίες και να επεκτείνεται με άλλα έργα ειδικότερου ενδιαφέροντος στην πορεία .  Αλλά και για τον απλό αναγνώστη που ενδιαφέρεται για την Ιστορία και συγκεκριμένα για την Βυζαντινή είναι εξίσου χρήσιμα.

Καλή Ανάγνωση 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου