Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΟ 1176 - Το αποκορύφωμα της βυζαντινο-σελτζουκικής αντιπαράθεσης

                                                 Η βυζαντινή ανάκαμψη που ξεκίνησε το 1081 με την ανάληψη της εξουσίας από τον Αλέξιο Κομνηνό, τον ιδρυτή της ομώνυμης δυναστείας, έθεσε τέρμα στην πορεία παρακμής στην οποία βρισκόταν το Βυζάντιο από το 1025 με τον θάνατο του Βασιλείου Β'.

Το 1143, στον θρόνο ανήλθε ο εγγονός του Αλεξίου, Μανουήλ Α' Κομνηνός, ένας φιλόδοξος και δραστήριος αυτοκράτορας, διαδεχόμενος τον πατέρα του, Ιωάννη Β'. Οι ανορθωτικοί αγώνες στους οποίους είχαν αποδυθεί οι προκάτοχοί του, είχαν δημιουργήσει και πάλι ένα ισχυρό κράτος, παρά τις εξωτερικές απειλές, οι οποίες συνέχισαν να υπάρχουν σε όλο το μήκος των συνόρων της αυτοκρατορίας.


Ο πιο επικίνδυνος εχθρός ήταν αναμφίβολα οι Σελτζούκοι του Ικονίου, οι καταστροφικές επιδρομές των οποίων στα βυζαντινά εδάφη προκαλούσαν σημαντικά προβλήματα στην οικονομία, εκμηδενίζοντας το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή, ενώ οι Τουρκομάνοι νομάδες αργά αλλά σταθερά επεκτείνονταν προς τα δυτικά της Μικράς Ασίας.